Τα νέα μας


14 Νοεμβρίου 2018

Οι εφαρμογές της οικογένειας KENIX (BICO, WRW, Filesaver) εγκατεστημένες σε servers ή clients με λειτουργικά Windows XP, Vista ή Server2003 ΔΕΝ θα είναι δυνατόν να αναβαθμίζονται μετά την 28/2/2019. Οι συνδρομητές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αναβάθμιση υπολογιστών και λειτουργικού απαραίτητη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εφαρμογών KENIX στο μέλλον. Τεχνική βοήθεια διαθέσιμη.


22 Φεβρουαρίου 2018

Το νέο ενιαίο σύστημα αδειών χρήσης και αναβάθμισης των εφαρμογών της οικογένειας Kenix ολοκληρώθηκε. Με αυτές τις αλλαγές θεμελιώνεται και η μετάβαση στη νέα γενιά εφαρμογών της οικογένειας Kenix. Οι συνδρομητές μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία για οδηγίες σχετικά με τη νέα διαδικασία αναβάθμισης.


29 Ιουνίου 2017

Από την 1/7/2017 όλες οι εφαρμογές της οικογένειας Kenix διατίθενται μόνο με την μέθοδο software as service (συνδρομητικά), για ανανεώσιμες ετήσιες ή 6μηνες περιόδους. Στο δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των εφαρμογών. Η συνδρομή αναλογικά περίπου ισούται με το προγενέστερο κόστος ετήσιας υποστήριξης και προκαταβάλεται για κάθε περίοδο που αφορά. Στο νέο σύστημα εντάσσονται και όλοι οι κάτοχοι προγενέστερων προσωρινών αδειών χρήσης BICO Mmgt και BICO Eleo. Οι κάτοχοι προγενέστερων αδειών χρήσης BICO Mmgt μπορούν να επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς, ή να παραμείνουν στο παλαιό μέχρι την οριστική απόσυρση BICO 3ης γενιάς.
περισσότερα...

Software applications and relevant services


Οι εφαρμογές μας

Ραδιόφωνο και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας

Εμπορική διαχείριση και κλαδικές εξειδικεύσεις

Ασφάλεια δεδομένων (backup)

What's New


November 14, 2018

KENIX software applications (BICO, WRW, Filesaver) installed on servers or clients operating on Windows XP, Vista or Server2003 will NO LONGER be upgradable after February 28, 2019. Contemporary hardware and operating system (Windows 10 strongly recommended) are essential to KENIX software functionality into the future. Upgrading advice and assistance available upon request.


February 26, 2018

For whatever a valuable backup is worth, we offer an affordable, reliable keeper. Check our Kenix FileSaver software now available for as low as 30,00€ per installation, per year.
read more...


January 15, 2018

Kenix Web Radio Watch now available for as low as 36,00€ per installation, per year.
read more...

 

Tribute

Έλληνες τηλαυγείς επιστήμονες του 20ου αιώνα, όπως οι Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Νικόλας Μητρόπουλος, Τας Βενετσανόπουλος, Γιάννης Αργύρης, Ντίνος Γαζής, Πάρις Χρήστος Κανελλάκης, Γιάννης Βλησίδης και Μιχάλης Δερτούζος, όχι μόνο θεμελίωσαν και άνοιξαν τις λεωφόρους της πληροφορικής, αλλά και έδειξαν, έργω και λόγω, την ηθική και ανθρωπιστική κατεύθυνση για τη χρήση της στον 21ο αιώνα.

More than anyone else in his field, Michael understood that technology, particularly computer technology, must serve people's needs, not the other way around. He was the first real technology humanist; he believed that technology was largely worthless unless it truly enhanced human life, human communication, human work and play. He would often talk about his childhood in Greece, and I remember how passionate he was about what technology could do for countries such as his own.

Bill Gates

The angels and the devils are definitely within us, not within the machines we use.

We made a big mistake 300 years ago when we separated technology and humanism. It's time to put the two back together.

The potential of the modern information age seems overshadowed at every turn by the ancient forces that separate the rich from the poor.

Michael Dertouzos

 

Copyright: AKTINA General Business Services PC, 2011-2019