Επικοινωνία

 • Ταχυδρομική διεύθυνση:
  ΑΚΤΙΝΑ
  Γαρυττού 35
  15234 Χαλάνδρι
 • Τηλέφωνα:
  210 6012911
  210 6019635
  697 6622020
 • Email:

Στοιχεία

 • Επωνυμία:
  ΑΚΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.
 • Έδρα:
  Χαλάνδρι Αττικής
 • Έτος ίδρυσης:
  2011 (Σύσταση 21/10/2011 ως ΕΠΕ)
 • ΦΕΚ Σύστασης:
  11236 - 24/10/2011
 • Μετατροπή σε ΙΚΕ:
  2017
 • Αρ. ΓΕΜΗ: 118075901000
 • Α.Φ.Μ.: 800356436
 • Δ.Ο.Υ.: Χολαργού

Τράπεζες

 • Alpha Bank
 • Εθνική Τράπεζα

Ισολογισμοί

Η εταιρεία

Η ΑΚΤΙΝΑ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2011 με σκοπό να παρέχει σε επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Στόχος μας η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Όπλα μας η εμπειρία, η τεχνογνωσία, ο ρεαλισμός, η κατανόηση, η μεθοδικότητα, η τόλμη, η συνεργασία, η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία, η αισθητική, η σκληρή δουλειά.

Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της της εταιρείας είναι οι Ευάγγελος Τσιροπινάς και Γεώργιος Μπακογιάννης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Ανάπτυξη, διανομή και υποστήριξη πρωτότυπων κλειστών εφαρμογών λογισμικού για επιχειρήσεις
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων λογισμικού κατά παραγγελία
 • Yπηρεσίες ψηφιοποίησης και δημιουργίας, ανάπτυξης, αναβάθμισης, συντήρησης και ενημέρωσης βάσεων δεδομένων
 • Εργασίες συντήρησης δεδομένων(cleansing, processing, testing).
 • Εργασίες μεταφοράς δεδομένων (data migration)
 • Εφαρμογές τηλεματικής
 • Ειδικές εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης ραδιοτηλεοπτικών μέσων
 • Έρευνα, αξιολόγηση και ανάπτυξη μεθόδων και διαμορφώσεων ραδιοφωνικού προγράμματος
 • Συμβουλευτική, καθοδήγηση και εκπαίδευση παραγόντων ραδιοτηλεοπτικών μέσων
 • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Yπηρεσίες αξιολόγησης, διαχείρισης και συνδρομής στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, κλπ.) για επιχειρήσεις
 • Διοικητικές, οργανωτικές, οικονομικές, οικονομοτεχνικές, χρηματοοικονομικές και εμπορικές υπηρεσίες συμβούλου
 • Ποικίλες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, μετάφρασης, διαχείρισης εγγράφων, αρχειοθεσίας και ταξινόμησης
 • Προώθηση πωλήσεων, εταιρικών σχέσεων και εμπορική αντιπροσώπευση επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες media

Contact

 • Mail address:
  AKTINA
  Garyttou 35
  GR-15234 Halandri
  Athens, Greece
 • Tel:
  (+30)2106012911
  (+30)2106019635
  (+30)6976622020
 • Email:

Registration

 • Full company name:
  AKTINA General Business Services PC
 • Registration number:
  118075901000
 • EU VAT number:
  EL-800356436

Banks

 • Alpha Bank Greece
 • National Bank of Greece

Copyright: AKTINA General Business Services PC, 2011-2021