Η εφαρμογή

Σύγχρονη, εύχρηστη, ελαφριά, και αξιόπιστη εφαρμογή λογισμικού για τη δημιουργία και την οργανωμένη αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας αρχείων, σε περιβάλλον Ms Windows.

Ένα πιο προηγμένο σύστημα παρακολούθησης μπορεί να αποτελείται από ένα δίκτυο υπολογιστών, γεωγραφικά κατανεμημένων σε επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος. Σημαντικό πλεονέκτημα τέτοιων συστημάτων είναι ότι, σε περίπτωση αστοχίας ενός υπολογιστή (υλικό, τροφοδοσία, λογισμικό, σύνδεση στο internet), κάποιος άλλος υπολογιστής θα συνεχίσει την υπηρεσία.

kenix filesaver

The application

Kenix FileSaver is a light, very inexpensive software application on which such a reliable backup system may be efficiently based upon. Requiring just any working Windows PC with any alerts designated recipients, via email. Web radio, internet radio, net radio, a potentially enormous worldwide audience. But audio streaming certainly remains susceptible to internet loss, stream loss and audio loss due to versatile.

Proudly made in Greece.

 

Λειτουργίες

 • Συμπίεση αρχείων σε μορφή .zip, συμβατό με το πρότυπο WinZip.
 • Δυνατότητα ορισμού του επιπέδου συμπίεσης.
 • Δυνατότητα ορισμού κωδικού ασφαλείας στα συμιεσμένα αρχεία.
 • Απεριόριστο πλήθος φακέλων και αρχείων προς αποθήκευση (sources).
 • Απεριόριστο πλήθος προορισμών αποθήκευσης (destinations).
 • Εξαίρεση από την αποθήκευση απεριόριστου αριθμού φακέλων (excluded), με δυνατότητες ορισμού κανόνων και διαδρομών εξαίρεσης (patterns).
 • Το πλήθος αρχείων ασφαλείας (history backups) περιορίζεται μόνο από τη χωρητικότητα του αποθηκευτικού μέσου και το συνολικό μέγεθος των αποθηκευόμενων αρχείων.
 • Oρισμός, μέσω task scheduler, αυτόματης έναρξης της διαδικασίας σε προκαθορισμένη ώρα.
 • Ορισμός εφαρμογών που θα τερματιστούν πριν την έναρξη της διαδικασίας (π.χ. Outlook, Word, Excel, Power point, Photoshop, εφαρμογές Kenix, κλπ.).
 • Ορισμός ορίων πλήθους φακέλων, αρχείων και συνολικού μεγέθους των υπό αποθήκευση.
 • Άν κατά τη διαδικασία backup παραβιαστούν αυτά τα όρια, ειδοποιείται ο διαχειριστής.
 • Παρέχονται διαδικασίες και μέθοδοι προστασίας από ransomware.

Πρίν την έναρξη της διαδικασίας:

 • Αυτόματος τερματισμός προκαθορισμένων εφαρμογών.
 • Αυτόματη παύση προκαθορισμένων Windows services.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τρία status:

 • Executed successfully (ομαλά, όπως αναμενόταν).
 • Executed with warnings (ομαλά, αλλά με αποκλίσεις κατά πλήθος και μέγεθος).
 • Executed with errors (ανώμαλη έκβαση).

Μετά το τέλος της διαδικασίας:

 • Ενημέρωση του διαχειριστή στα προσδιορισμένα emails του.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης απεριόριστων προγραμματισμένων διεργασιών (tasks).
 • Αυτόματη επανεκκίνηση (restart) ή τερματισμό (shutdown) του υπολογιστή.

Υποστήριξη:

 • Τηλεµατική υποστήριξη (remote support) χωρίς χρέωση.
 • ∆ικαίωµα απόκτησης, χωρίς χρέωση, όλων των αναβαθµίσεων που γίνονται κατά τη διάρκεια του καλυπτόµενου έτους.

Features

 • WinZip compatible .zip files.
 • Optional compression level / rate.
 • Optional password to .zip files.
 • Unlimited number of sources.
 • Unlimited number of destinations.
 • Εξαίρεση από την αποθήκευση απεριόριστου αριθμού φακέλων (excluded), με δυνατότητες ορισμού κανόνων και διαδρομών εξαίρεσης (patterns).
 • History backups limited only by storage space available and total size of files to be stored.
 • Oρισμός, μέσω task scheduler, αυτόματης έναρξης της διαδικασίας σε προκαθορισμένη ώρα.
 • Ορισμός εφαρμογών που θα τερματιστούν πριν την έναρξη της διαδικασίας (π.χ. Outlook, Word, Excel, Power point, Photoshop, εφαρμογές Kenix, κλπ.).
 • Ορισμός ορίων πλήθους φακέλων, αρχείων και συνολικού μεγέθους των υπό αποθήκευση.
 • Άν κατά τη διαδικασία backup παραβιαστούν αυτά τα όρια, ειδοποιείται ο διαχειριστής.
 • Ransomware protection methods and procedures available.

Pre execution:

 • Automatic termination of designated applications.
 • Automatic termination of designated Windows services.

Execution status:

 • Executed successfully.
 • Executed with warnings (deviations in count and/or size).
 • Executed with errors.

Meta execution:

 • Activity report sent to administrator's designated emails.
 • Optional execution of unlimited scheduled tasks.
 • Optional computer auto restart or shutdown.

Support:

 • Remote support free of charge.
 • Upgrades free of charge.

Copyright: AKTINA General Business Services PC, 2011-2024