Ανακοινώσεις


26 Ιανουαρίου 2024

Η έκδοση από το KENIX BICO και διαβίβαση ηλεκτρονικών παραστατικών (B2G, B2B, B2C) διατίθεται μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης IMPACT (του ομίλου SoftOne). Εκτός από τις κατά νόμο υποχρεώσεις, η υπηρεσία αυτή προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να την χρησιμοποιούν. Σχετική ενημέρωση διαθέσιμη όλες τις μέρες και από ώρα 09:00 έως 22:00 στα τηλέφωνα 2106012911 και 6976622020.
περισσότερα...


6 Νοεμβρίου 2023

Η προβλεπόμενη διαδικασία σήμανσης των παραστατικών με QR code έχει ήδη υλοποιηθεί και ενσωματωθεί στην έκδοση 1096 (1998) του KENIX BICO και είναι διαθέσιμη, χωρίς χρέωση, στους κατόχους άδειας χρήσης της εφαρμογής.

Software applications and relevant services


Οι εφαρμογές μας

Ραδιόφωνο και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας

Εμπορική διαχείριση και κλαδικές εξειδικεύσεις

Ασφάλεια δεδομένων (backup)

What's New


November 27, 2023

For whatever a valuable backup is worth, we offer an affordable, reliable keeper. Check our Kenix FileSaver software now available for as low as 30,00€ per installation, per year.
read more...


October 20, 2023

Kenix Web Radio Watch now available starting from 90,00€ (one stream) down to 360,00€ (10 streams pack), one off.
read more...


June 31, 2022

KENIX software applications (BICO, WRW, Filesaver) installed on servers or clients operating on Windows 7 x32 are NO LONGER upgradable. Older Windows XP, Vista, Server2003 and windows 7 x32 have long been not upgradable (since March 1, 2019). Contemporary hardware and operating systems (Windows 10 and 11 strongly recommended) are essential to KENIX software functionality into the future.

 

Tribute

Έλληνες τηλαυγείς επιστήμονες του 20ου αιώνα, όπως οι Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Νικόλας Μητρόπουλος, Τας Βενετσανόπουλος, Γιάννης Αργύρης, Ντίνος Γαζής, Πάρις Χρήστος Κανελλάκης, Γιάννης Βλησίδης και Μιχάλης Δερτούζος, όχι μόνο θεμελίωσαν και άνοιξαν τις λεωφόρους της πληροφορικής, αλλά και έδειξαν, έργω και λόγω, την ηθική και ανθρωπιστική κατεύθυνση για τη χρήση της στον 21ο αιώνα.

More than anyone else in his field, Michael understood that technology, particularly computer technology, must serve people's needs, not the other way around. He was the first real technology humanist; he believed that technology was largely worthless unless it truly enhanced human life, human communication, human work and play. He would often talk about his childhood in Greece, and I remember how passionate he was about what technology could do for countries such as his own.

Bill Gates

The angels and the devils are definitely within us, not within the machines we use.

We made a big mistake 300 years ago when we separated technology and humanism. It's time to put the two back together.

The potential of the modern information age seems overshadowed at every turn by the ancient forces that separate the rich from the poor.

Michael Dertouzos

 

Copyright: AKTINA General Business Services PC, 2011-2024